ODPRAWA CELNA
To niezwykle istotny etap w całym procesie importu. Niepoprawne oznakowanie produktu, brak wymaganych certyfikatów czy też obowiązkowych informacji może bowiem narazić importera nie tylko na opóźnienia, ale przede wszystkim dodatkowe koszty. Współpraca z Elban Group pozwoli uniknąć takich problemów. Prowadzimy wstępną weryfikację dokumentów, zanim towar dotrze do punktu docelowego, zwracamy uwagę na każdy detal i pomagamy uzupełnić braki formalne.
Jeśli chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie wycenę usługi, prześlij swoje pytania oraz wszystkie informacje na temat przesyłek na adres: info@elbangroup.com lub zadzwoń: +48 884 171 616 | +48 570 041 576
Wyróżnia się trzy rodzaje
odprawy celnej:
JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?
To niezwykle istotny etap w całym procesie importu. Niepoprawne oznakowanie produktu, brak wymaganych certyfikatów czy też obowiązkowych informacji może bowiem narazić importera nie tylko na opóźnienia, ale przede wszystkim dodatkowe koszty. Współpraca z Elban Group pozwoli uniknąć takich problemów. Prowadzimy wstępną weryfikację dokumentów, zanim towar dotrze do punktu docelowego, zwracamy uwagę na każdy detal i pomagamy uzupełnić braki formalne.
RODZAJE ODPRAWY
POD WZGLĘDEM VAT-u:
Standardowa odprawa celna
W polskim porcie przeznaczenia. Jeżeli importer korzysta z usług agencji celnej, towar zostanie zwolniony po otrzymaniu przez agencję należności celno-skarbowych. Jeśli zaś importer działa bez udziału agencji, należność musi się znaleźć na koncie urzędu celnego, a dopiero po tym fakcie towar zostaje zwolniony.
Uproszczona odprawa celna
W tym przypadku podatek VAT rozliczany jest miesięcznie (deklaracja VAT-7) lub kwartalnie (deklaracja VAT-7D).
Fiskalna odprawa celna za granicą (w krajach Unii Europejskiej)
Jest to odprawa celna z odroczoną płatnością VAT do momentu złożenia deklaracji VAT-7. Podatek VAT jest odprowadzany w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie innego kraju UE i jest dostarczany do Polski jako unijny będąc dopuszczonym do wolnego obrotu bez konieczności opłacania podatku z tytułu importu.
ODPRAWA CELNA
To niezwykle istotny etap w całym procesie importu. Niepoprawne oznakowanie produktu, brak wymaganych certyfikatów czy też obowiązkowych informacji może bowiem narazić importera nie tylko na opóźnienia, ale przede wszystkim dodatkowe koszty. Współpraca z Elban Group pozwoli uniknąć takich problemów. Prowadzimy wstępną weryfikację dokumentów, zanim towar dotrze do punktu docelowego, zwracamy uwagę na każdy detal i pomagamy uzupełnić braki formalne.
Jeśli chcesz, abyśmy przygotowali dla Ciebie wycenę usługi, prześlij swoje pytania oraz wszystkie informacje na temat przesyłek na adres: info@elbangroup.com lub zadzwoń:
+48 884 171 616 | +48 570 041 576
Wyróżnia się trzy rodzaje
odprawy celnej:
JAKIE DOKUMENTY
SĄ WYMAGANE?
To niezwykle istotny etap w całym procesie importu. Niepoprawne oznakowanie produktu, brak wymaganych certyfikatów czy też obowiązkowych informacji może bowiem narazić importera nie tylko na opóźnienia, ale przede wszystkim dodatkowe koszty. Współpraca z Elban Group pozwoli uniknąć takich problemów. Prowadzimy wstępną weryfikację dokumentów, zanim towar dotrze do punktu docelowego, zwracamy uwagę na każdy detal i pomagamy uzupełnić braki formalne.
RODZAJE ODPRAWY
POD WZGLĘDEM VAT-u:
Standardowa odprawa celna
W polskim porcie przeznaczenia. Jeżeli importer korzysta z usług agencji celnej, towar zostanie zwolniony po otrzymaniu przez agencję należności celno-skarbowych. Jeśli zaś importer działa bez udziału agencji, należność musi się znaleźć na koncie urzędu celnego, a dopiero po tym fakcie towar zostaje zwolniony.
Uproszczona odprawa celna
W tym przypadku podatek VAT rozliczany jest miesięcznie (deklaracja VAT-7) lub kwartalnie (deklaracja VAT-7D).
Fiskalna odprawa celna za granicą (w krajach Unii Europejskiej)
Jest to odprawa celna z odroczoną płatnością VAT do momentu złożenia deklaracji VAT-7. Podatek VAT jest odprowadzany w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie innego kraju UE i jest dostarczany do Polski jako unijny będąc dopuszczonym do wolnego obrotu bez konieczności opłacania podatku z tytułu importu.
Dokumenty obowiązkowe do złożenia w Urzędzie Celnym:
INNE USŁUGI:
Dokumenty wymagane w przypadku niektórych typów produktów:
INNE USŁUGI:

KONTAKT

Elban Group Sp. z o.o.
ul. Św. Judy Tadeusza 2
55-095 Domaszczyn

NIP: 8961587453
REGON: 383636190
KRS: 0000790323

DESIGNED BY MOLTENLEMON

KONTAKT

Elban Group Sp. z o.o.
ul. Św. Judy Tadeusza 2
55-095 Domaszczyn

NIP: 8961587453
REGON: 383636190
KRS: 0000790323

DESIGNED BY MOLTENLEMON